Diagnostika chorôb chrbtice

Bolesť môžeme najlepšie odstrániť vtedy, ak zistíme jej príčinu. Ak sa obrátime na lekára, často nás zašlú na vyšetrenie zobrazovacími metódami. Zhrnieme, aké sú medzi nimi rozdiely a čo možno od jednotlivých vyšetrení očakávať


RTG
RTG nám ukáže stav kostí, ich umiestnenie, ich vzájomné vzdialenosti, niekedy zlomeniny alebo posun stavcov.

 

CT 
CT vyšetrenie je röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnotením. Okrem kostí sa takto dajú zobraziť aj medzistavcové platničky, výstupy nervov, niekedy nádory. Vyšetrenie sa vykonáva prístrojom podobným hrubému prsteňu. Pacient leží a pri snímkovaní ho upozorňujú, aby sa nehýbal a zadržal dych. Celé vyšetrenie trvá asi 15 minút.


Magnetická rezonancia MR

Vyšetrenie sa vykonáva bez RTG žiarenia v magnetickom poli. Preto pacient nemá mať u seba žiadne kovové predmety a nemá vstupovať do vyšetrovacej miestnosti ak má pacemaker. Vyšetrenie sa vykonáva v rúre s priemerom asi 70 cm. Môže to vyvolať nepríjemný pocit. Pacient to môže oznámiť personálu cez mikrofón alebo stlačením tlačidla, ktoré mu dajú do ruky. Počas vyšetrenia je stroj značne hlučný, preto dostane pacient chrániče na uši. Vyšetrenie trvá 20-40 minút. Toto vyšetrenie dokáže zobraziť už veľkú časť chrbtice s veľmi podrobným obrazom chorobných zmien.

 

Myelografia
Odkedy je dostupné MR vyšetrenie sa táto metóda, keď sa podáva kontrastná látka do chrbticového kanála, používa už len výnimočne. Po podaní kontrastnej látky sa chrbtica snímkuje röntgenom alebo CT vyšetrením.

 

Izotopové vyšetrenie
Tu sa podáva tiež kontrastná látka, ktorú treba vypiť. Potom sa zaznamenáva vychytávanie tejto kontrastnej látky kosťami a chrbticou. Používa sa pri podozrení na nádory kostí alebo na metastázy  kostí.

 

Spinal Mouse

Je nová diagnostická metóda, ktorá nám bez ožiarenia dáva informácie o funkcii chrbtice. Je doplňujúcim vyšetrením a dá sa ňou sledovať dynamika funkcie chrbtice. Na Slovensku sa bežne nepoužíva.

Ortopedické vankúše Benergo oceníte pri bolestiach chrbtice. Zároveň sú skvelou prevenciou pred zdravotnými problémami, ktoré spôsobuje sedavý spôsob života. Benergo vankúše podporujú správne držanie tela pri sedení jednoduchým preventívnym riešením, ktoré udržuje vašu chrbticu v ideálnej polohe. Počas vývoja boli testované tisíckami pacientov. Na rozdiel od drahých terapií, liečení a nemocničnej starostlivosti, stoja len pár desiatok eur.