Anatómia

K tomu, aby sme mohli odstrániť bolestiam spôsobeným poruchami chrbtice alebo im predísť,  sa oplatí spoznať stavbu chrbtice, lebo takto pochopíme, ako funguje a čo môžeme urobiť pre jej ochranu.

Chrbtica sa skladá zo stavcov uložených nad sebou ,ktoré sú dole širšie, silnejšie ,na krku zase užšie, menšie. Chrbticu tvorí 32-35 stavcov, z ktorých 5 skostnatených je krížová kosť, 3-6 z nich tvorí kostrč.

Rozlišujeme podľa zakrivenia krčné stavce/7 kusov/, hrudné stavce/12 kusov/a driekové stavce /5 kusov/.

Z bočného pohľadu chrbtica tvorí dvojité S-ovité zakrivenie. To je veľmi prospešné, lebo naša chrbtica môže pomocou medzistavcových platničiek fungovať skoro ako pružina, a takto dobre znáša záťaže a otrasy a pomáha stabilnému držaniu hlavy a mozgu. Tieto zakrivenia v krčnej a bedrovej oblasti nazývame lordóza, v hrudnej a v oblasti krížovej  kosti nazývame kyfóza.

Tŕňový výbežok, stavcový otvor, výbežok horného medzistavcového kĺbu, oblúk stavca, telo stavca.
Výbežok horného medzistavcového kĺbu, priečny výbežok, tŕňový výbežok, telo stavca, výbežok spodného medzistavcového skĺbenia.

Hlavné časti stavcov sú: telo stavca, oblúk stavca, stavcový otvor, 2 priečne výbežky a 1 tŕňový výbežok. Nad sebou uložené  stavcové otvory tvoria chrbticový kanál. V ňom sa nachádza miecha, z ktorej pri každom stavci vystupujú senzitívne , motorické a vegetatívne nervy. Určité zmeny chrbtice môžu tlačiť tieto vystupujúce nervy a aj preto môžu spôsobovať rôzne príznaky a problémy chrbtice. 

Stavce sú medzi sebou spojené rôznymi spôsobmi. Z nich je najznámejšie a najviac spomínané spojenie medzistavcovou platničkou.

Medzistavcová platnička sa nachádza medzi stavcami. Vo vnútri sa nachádza rôsolovité jadro, ktoré obklopuje cibuľovite väzivový prstenec. Má významné tlmivé pôsobenie. Medzistavcová platnička nemá vlastné krvné zásobenie, k výžive sa dostáva na základe takzvaného špongiového efektu, čo znamená, že keď sú zaťažované, strácajú tekutinu, a keď nie sú pod záťažou tekutinu naberajú. Narastaním veku a stálym a zlým zaťažovaním stále klesá príjem tekutiny do medzistavcovej platničky, hoci čím má väčší obsah tekutiny, tým viac je pružnejšia a má nižšiu pravdepodobnosť úrazu.

Pre medzistavcovú platničku je jediná pravá forma oddychu ležanie.

V stoji, v sede sú zaťažované, čiže strácajú tekutiny a aj preto je veľmi dôležitý primeranie dlhý a kvalitný nočný spánok. Preto je aj to, že ráno  sme až o 1 cm vyšší ako vo večerných hodinách.

Ďalšie dve spojenia stavcov sú väzy a kĺby.

Väzy pomáhajú stabilne držať stavce a medzistavcové platničky, veď skoro z každej strany ich obklopujú. Sú väzy, ktoré spájajú 2-2 stavce a aj také, ktoré spájajú všetky stavce v pozdĺžnom smere. Natiahnutie /predĺženie/ týchto stavcov môže spôsobovať instabilitu chrbtice. Všetky také pohyby, ktoré spôsobujú zvýšené ohnutie, rotáciu chrbtice naťahujú tieto väzy. Takéto sú napr. umelecká gymnastika, športová gymnastika, ale aj niektoré polohy jogy.

Stavce majú aj malé kĺbové plochy, ktoré tvoria medzi dvoma susednými stavcami kĺb. Ak z akejkoľvek príčiny medzistavcová platnička obsahuje menej tekutín, stane sa plochou, vtedy sa tieto medzistavcové kĺby k sebe priblížia, čo môže spôsobovať výrazné bolesti alebo tlakové prejavy. Ak to zhrnieme, je naša chrbtica výborne vytvorenou konštrukciou, ktorá zabezpečuje ochrannú, stabilizujúcu, tlmivú a pomocou svalov aj hybnú funkciu. Dávajme si na ňu pozor!