Chrbtica našich detí

Ako rodičia môžeme veľa urobiť pre to, aby sa u našich detí nevyvinulo ochorenie chrbtice.

Keď sa dieťa narodí, ešte má rovnú chrbticu. Pohybmi sa vyvinú zakrivenia chrbtice. Preto  je dôležité, aby sme dieťaťu umožnili dostatočný pohyb, ale nič nesmieme robiť na silu. Keď nevie ešte sedieť, neposadzujme ho. Ak nevie chodiť, nevoďme ho držaním za ruku. Buďme trpezliví. Samozrejme, sledujme jeho vývoj a ak sa nám zdá, že nie je dostatočný, obráťme sa na odborníka.

Pohyb je prirodzenou súčasťou života dieťaťa. Aby sa správne vyvíjalo, snažme sa ho zoznámiť s rôznymi formami pohybu: rôzne hry, loptové hry, plávanie. Toto prospieva aj k vytvoreniu dobrých vzájomných vzťahov. Deti sa učia napodobňovaním rodičov. V dobrom aj v zlom. Napríklad ak dieťa dvíha hračku zo zeme, automaticky si drepne. Neskôr, keď to vidí od rodičov, aj  dieťa sa začne predkláňať. Preto je dôležité, aby rodičia poznali, ako si ochraňovať chrbticu a podľa toho sa správali, lebo budú príkladom pre svoje dieťa.

Predtým ako začne dieťa chodiť do školy sa oplatí ho posadzovať na klinový vankúš. Najlepšie by bolo, keby ho používalo aj v škole. Správny sed by sa malo dieťa naučiť už v materskej škole, lebo  v škole je na to menej času. Ak by dieťaťu nohy nedosahovali na zem, treba ich podoprieť. Školskú tašku by mali nosiť na chrbte bez zbytočnej záťaže. Poobede treba zabezpečiť dostatočný pohyb. Pozorujme chrbtice svojich detí, aj ich držanie tela. Keď zistíme nejakú poruchu napr. vykrivenie, čím skôr sa obráťme na lekára, nakoľko liečba, ktorá je zahájená včas, je účinnejšia.

Klinový vankúš Benergo sa stane najlepším priateľom Vašej chrbtice, nakoľko ju nastaví do správnej polohy. Dlhodobé zhrbené sedenie spôsobuje degeneráciu medzistavcových platničiek , čo môže viesť až k vytvoreniu prietrže medzistavcových platničiek. Šikmý povrch klinového vankúša Benergo panvu nakloní dopredu a núti človeka ku správnemu držaniu tela, vďaka čomu môže predísť nebezpečenstvám číhajúcim za zhrbeným a nesprávnym držaním tela.