Kriston Intímny Telocvik®

telocvik

Osobné predstavenie

Volám sa Magdaléna Móroczová, som trénerka Kriston Intímny Cvičenie®, zdravotná sestra, terapeutka. Vyštudovala som strednú zdravotnú školu. Pracovala som viac rokov v gynekologickej ambulancii. Túto prácu som mala veľmi rada. Vďačná som osudu, že som tu mohla prežiť veľa krásnych chvíľ. Chodili tu ženy s problémami, ale aj zdravé ženy. Stretla som sa tu so ženou, ktorej tvár žiarila od radosti.

Z radosti zo zázraku počatia nového života. Spolu sme sa tešili, rátali týždne. Tento príjemný pocit pretrval celé tehotenstvo. Boli tu chvíle, keď som sa stretla aj problémami. Tieto trápenia ma viedli k tomu, že som začala hľadať možnosti ako ženským trápeniam - problémom predísť. Pomáhať, nájsť cestu žiť komfortnejšie, vyrovnanejšie a zdravšie je mojím krédom.

V jednom časopise som čítala rozhovor s autorkou  intímneho cvičenia. Hneď ma to oslovilo. Rozhodla som sa, že sa oboznámim s touto metódou. Aj tak sa to stalo. Roku 2005 som získala v Budapešti trénerský certifikát intímneho cvičenia. Navštevovala som školenia a prednášky priamo u autorky Andrei Kriston. Andrea pracuje aj vo vedení spolku maďarských urológov a gynekológov.

Jej metóda Kriston Intímny Telocvik (KIT) ® je pod ochrannou značkou a uznávaná zo strany gynekológov, urológov a proktológov. KIT ® chráni svalstvo  podbrušia, vnútorných orgánoch a spojivového tkaniva. KIT ® je komplexná metóda, ktorá na jednej strane rozvíja pružnosť, rýchlosť, koordináciu a stabilitu svalstva panvového dna. Na druhej strane nám poskytuje poznatky ako žiť v súlade s našim telom v bežnom živote.

Absolvovanie tohto cvičenie je možné a dokonca odporúčané v každom veku , aj tehotným ženám. Cieľom cvičení je, aby svaly pri pôrode boli pružné, elastické a roztiahnuteľné. Po pôrode zotavenie je rýchlejšie. Tréningy vediem s veľkým nadšením a úspechom na Slovensku aj v Maďarsku. Cítim, že je to moje poslanie. Môžem Vám porozprávať príbehy, o ženách a mužoch, ktorí sa pomocou tejto metódy uzdravili a vedú plnohodnotní, radostní život.

Klienti - Pacientky sú vďační aj za moju otvorenosť. Žiaľ, neexistuje fórum, kde by sa dalo pohovoriť o  chúlostivých témach. Intímne problémy trápia tak ženy ako aj mužov, ale sa nehovorí ani v školách, ani v zdravotníckych zariadeniach. Informácie získané na tomto kurze sa týkajú aj emociálneho života, partnerských vzťahoch a rozprávame sa aj o problémoch, ktoré sa týkajú intímnych častí teľa.

Najlepší pocit je pre mňa, keď mojej klientke lekár oznámi, že sa jej stav zlepšil, dokonca nepríjemné príznaky zmizli. Vtedy sa spolu tešíme a cítim , že moja práca je dôležitá a má zmysel. Tento pocit ma ženie dopredu, aby som získavala nové poznatky v Budapešti na ďalších seminároch a prednáškach u Andrei Kriston. Autorizovaný trénersky certifikát je nutné obhájiť každé 2 roky. Absolvujú sa prednášky, ktoré sa  končia odbornými skúškami.

My ženy máme však rovnaké ciele, chceme aby sa nám darilo, chceme milovať a byť milované a to v najlepšom zdraví. Tento tréning Vám dopomôže k tomu, aby ste vedeli lepšie prežiť svoju ženskosť a Vaše vlastné JA.

 


Pár viet od mojich klientov:

 • ,,Tento kurz mi zmenil môj život od základov“
 • „Dostala som od tohto kurzu oveľa viac ako som od neho očakávala“.
 • „Škoda, že som o tom nevedela už oveľa skôr. Mali by sa tieto cviky vyučovať už na strednej, dokonca na základnej škole“.
 • „Moja inkontinencia zmizla, nepotrebujem vložky, ani tabletky a nemusím sedieť s prekríženými nohami.
  Ďakujem môjmu gynekológovi, že mi to odporučil, a Magdike, že som u nej mohla absolvovať tento kurz“.
 • „Zlatá žila sa mi stiahla hoci som bola tehotná“!
 • „Moja najlepšia investícia bola, že som prišla na kurz, odporúčam všetkým ženám“!

 


 
Kriston Intímny Cvičenie® je výchovný program pre zdravie.

Chráni svalstvo podbrušia, vnútorných orgánov a spojivového tkaniva. Vyvinuté je pre ženy, mužov a deti. Slúži ako prevencia pri chorobách alebo pri funkčných problémoch spojených so zoslabnutím spojivového tkaniva alebo svalstva. Panvové dno je sval prechádzajúci z lonovej kosti vpredu ku kostrči vzadu a formuje tak dno panvy. Panvové dno je hlavnou oporou pre umiestnenie panvových orgánov.

Kriston Intímny Cvičenie® je komplexná metóda, ktorá na jednej strane rozvíja pružnosť, rýchlosť, koordináciua stabilitu svalstva panvového dna, na druhej strane nám dá poznatky ako zosúladiť cvičenie s našim každodenným životom. Záujemca dostáva bohatý obraz o tom, ako má správne chrániť svoje orgány , spojiť s pocitmi, s intímnými zvykmi a spôsobom života. Týmto spôsobom sa dajú odstrániť naše nesprávne návyky, ktoré majú za následok zoslabnutie svalstva panvového dna.

Uznania a prehlásenia programu KIT®

Andrea Kriston je autorkou právom chráneného, akreditovaného programu KIT® . Je členkou vedenia Komory ženských lekárov v sekcii gynekológia – urológia v Maďarsku. Účinnosť metódy viac rokov overuje s lekárskym tímom v budapeštianskej nemocnici Sv. Rókuša.Práve v tomto nemocničnom zariadení prvýkrát začali používať túto metódu popri bežných  farmakologických a neinvazívnych terapiách, ako plnohodnotnú neinvazívnu terapiu. Výsledok tejto metódy ukázalo behom 10 týždňov zlepšenie o 132% , čo sa týka zosilnenia hrádze, aj iné pozitívne subjektívne účinky.

Kurz Kriston Intímny Cvičenie®

Na týchto sedeniach sa oboznámime - predovšetkým ženy - s informáciami podporujúcimi zdravie. Zatiaľ sa to nevyučuje v školách ani ich zdravotnícke zariadenia neposkytujú. Žiaľ v súčasnosti nie je iná vyučovacia metóda, ktorá by Vás úspešne naučila, ako sa má brániť človek, aby sa zriedkavejšie vyskytli rôznorodé príznaky.Tréningy sa prebiehajú v dobrej nálade, diskrétne v malých skupinkách 1x v týždni a trvajú cca. 2 hodiny, po sebe 3 týždne. Záujemcovia si osvoja selektívny tréning vnútorných svalov. Prídu na to, že ktoré ich zvyky poškodzujú zdravie podbrušia, akým spôsobom odstrániť tieto zvyky, ako ich napraviť.

Krok za krokom si osvoja tieto cviky bez ohľadu na to, koľko rokov majú, aké sú šikovné a či majú dostatok sebadôvery. To čo sa naučia na tréningoch, dostanú na domácu úlohu precviči. Účastníci dostávajú dotazník, ktorý si vyplnia a odovzdajú do rúk trénerky. Na základe vyplneného osobného dotazníka tréner vypracuje osobný plán cvičenia pre jedinca.

Cvičenie doma zaberie z celého dňa 2 minúty ráno a 10 minút večer. Trénerka sa zaväzuje pracovať s údajmi dôverne. Osobné údaje a vypracovaný program sa nedostane do rúk tretím osobám.
 
Ak frekventant dodrží všetky pokyny a je ochotný pravidelne cvičiť danú zostavu, dokáže si vyliečiť i stresovú inkontinenciu 3. stupňa.

Tieto cvičenia sú preventívne a súčasne sú vhodné aj pri týchto problémoch:

 • Zápcha a nadúvanie
 • Inkontinencie moču, stolice
 • Menštruačné problémy
 • Časté zápalové stavy v podbruší
 • Vaginizmus
 • Zlatá žila
 • Znížené libido
 • Slabosť vagíny
 • Problém suchej sliznice
 • Prolaps /prepadnutie/ maternice, močového mechúra, konečníka
 • Menopauza
 • Pri gynekologických operáciách
 • Pri ochabnutí a poranení panvového dna po pôrode

 
Cvičenie je doporučené aj tehotným ženám. Cieľom cvičení je, aby svaly, ktoré sa zúčastňujú pôrodu, boli pružné, elastické. Tkanivo, ktoré je vystavené rozťahovaniu čo s najmenším odporom vypudilo bábätko. Takto bude pôrod ľahší, bábätko má voľnejšiu cestu, zotavenie je rýchlejšie.
 
My ženy máme však rovnaké ciele, chceme aby sa nám darilo, chceme milovať a byť milované, a to v najlepšom zdraví. Tento tréning Vám dopomôže, aby Ste vedeli lepšie prežiť Vaše vlastné JA.
 
S láskou Vás očakávam na tréningu!

  
Móroczová Magdaléna
Certifikovaná Kriston Intímny Cvičenie® trénerka, zdravotná sestra
Tel.: 0907 861 400
E-mail: momagdi@realmail.sk