GAL prémium vitamíny

Predstavenie filozofie a produktov GAL Vital SynergyTech Kft.

 
    Prirodzenosť a efektívnosť považujeme za najdôležitejšie pri vývoji našich výrobkov. Výber surovín vždy predchádza dôkladné preskúmanie medzinárodnej ponuky. Každý výrobok GAL obsahuje zložky vo forme a proporciách, ktoré sa vyskytujú v našich prírodných potravinách. V tomto netolerujeme kompromisy, pretože sa nespočetnekrát dokázalo, že v prírode je všetko ako má byť. 

    Spoliehame sa na najnovšie nezávislé medzinárodné výskumy, a nie na objednávku robený výskum, ktorý sme uskutočnili sami, pretože našim cieľom je ponúkať najefektívnejší produkt a nesúťažiť o produkty, ktoré je možné čo najťažšie napodobniť patentovať. Veríme, že takto môžeme byť úspešní. Naša spoločnosť výhradne vyvíja svoje výrobky na základe vedeckých poznatkov odolných voči času, aby boli najmodernejšie a najefektívnejšie bez toho, aby predstavovali pre našich zákazníkov zvýšené finančné zaťaženie.

Minulosť a súčasnosť

   Pôvodnou motiváciou zakladateľov spoločnosti bolo vyrábať vysoko kvalitné výrobky pre svojich rodinných príslušníkov, priateľov a pre seba tak, aby boli dostupné za prijateľné ceny. Pretože sa výrobky ukázali ako mimoriadne účinné, rýchlo sme si získali meno aj bez reklamy. Úspech smeroval majiteľov k tomu, aby tieto formulácie sprístupnili čoraz väčšiemu počtu ľudí, nielen úzkej skupine. Výrobky boli vyvinuté podľa dôležitosti z hľadiska podpory zdravia, takže naše základné produkty sú špeciálne určené na ochranu zdravia. Tieto podľa nášho názoru obsahujú živiny, ktoré potrebuje každý a ktoré nie sú alebo sú ťažké zabezpečiť pri bežnej strave. Dnes existuje aj niekoľko formulácií, ktoré reagovali na konkrétne bežné potreby a smerovali k špecifickým problémom ovplyvňujúcim užšie vrstvy.Obrázok článku

 Rozvoj

   Vo vývoji skúmame a analyzujeme klinický výskum, ktorý stojí za každou surovinou. Berieme tiež do úvahy, ktoré z nich sú interné a ktoré sú výskumom nezávislého výskumného tímu, a potom vyberieme najvhodnejšie komponenty. Ak existuje, hľadáme výskum súvisiaci so vzájomne sa zosilňujúcimi účinkami medzi rôznymi zložkami. Porovnávame ich s názormi mienkotvorných lekárov a renomovaných odborníkov, a pokiaľ je to možné, s predpismi obsiahnutými v tradičných lekárskych systémoch a nastavíme najefektívnejší pomer surovín vo finálnom produkte. Osobitnú pozornosť venujeme skutočnosti, že naše suroviny sú prítomné vo forme, ktorá sa dá nájsť aj v prírode. Geneticky modifikované suroviny samozrejme nepoužívame k našim produktom.

Výroba a balenie

   Naše výrobky sa vyrábajú podľa prísnych predpisov Európskej únie. Všetky naše suroviny sú tiež testované v európskom laboratóriu. Vyvíjame na základe prísne smerodajného výskumu a nerobíme žiadne kompromisy z finančných dôvodov alebo kvôli módnym vlnám, v dôsledku ktorých by sa poškodila hodnota a účinnosť produktov

Vitamíny, minerály a mikroživiny

   Do tejto kategórie patria naše výrobky, ktoré slúžia na ochranu nášho zdravia, preto ich odporúčame konzumovať pre všetkých, pretože tieto výživné látky nie sú k dispozícii alebo sú ťažko prístupné aj pri opatrnej a starostlivej strave zameranej na zdravie. Je známe, ako výrazne sa znížil obsah vitamínov a minerálov v zelenine a ovocí za posledných 50 rokov.

Bylinné extrakty

   Prípravky, ktoré pôsobia proti škodlivým účinkom nášho životného štýlu v súčasnosti a môžu sa zameriavať na konkrétne zdravotné problémy.

Gal premium vitimíny najdete na odkaze: https://www.zdravie-shop.sk/kategoria/gal-vitaminy/