Buďme tvorcami svojho zdravia!

Organizmus každého človeka je naprogramovaný približne na 130 rokov života. Samozrejme, veľa záleží od toho, ako sa o svoje telo staráme a aký život vedieme. Bohužiaľ, pojem ,,zdravie“ sa spája predovšetkým s telom. Posledné storočie sa nesie v znamení materialistického zmýšľania a veríme, že choroba je iba problémom tela. Ale choroba sa v skutočnosti telom končí. Choroba sa začína v duši.

 Všetko so všetkým súvisí a tak, ako existuje toxicita jedlom, existuje aj toxické myslenie. Na stave nášho telesného zdravia sa psychika, čiže to, ako myslíme a konáme, podieľa až z 80%. Vedci už konečne pochopili, že neexistuje žiadny  fyzický čin bez duchovného. Znamená to, že každému fyzickému úkonu predchádza psychický krok. Súčasná medicína dokáže detailne popísať telo človeka a priebeh ochorení, no nedokáže odpovedať na otázky, prečo človek žije a prečo je chorý. Dnešná doba sa vyznačuje explóziou vedeckého poznania, čiže znalostí zákonov hmotnej dimenzie bytia. Za vzostupom vedeckých poznatkov však úplne zaostal rozvoj poznania duchovnej dimenzie bytia. Hmotné výdobytky našej civilizácie útočia na vitalitu ľudského organizmu, oslabujú telo a vyvolávajú čím ďalej tým viac ochorení, proti ktorým bude medicína neúčinná. Spúšťač choroby je u každého iný, no napriek tomu platia pri jednotlivých chorobách určité zákonitosti.

Súvisí to s tým, že konkrétny orgán či časť tela nemá iba špecifickú fyziologickú funkciu, ale znáša aj špecifické emocionálne zaťaženie. Jednotlivé časti nášho tela odrážajú na energeticko – informačnej úrovni určitú oblasť myšlienok a pocitov (všetci užívatelia prípravkov firmy Energy isto vedia, že naše výrobky svojím zložením pôsobia na energo – informačnú úroveň. A v tom sú na trhu originálne.). Naše telo je prostriedkom na interakciu s vonkajším svetom, v ktorom žijeme. To, ako myslíme a konáme, to všetko sa na našom tele odráža – každá myšlienka, postoje, pocity či presvedčenie.

Telo reaguje na každý podnet, na každú našu emóciu. Na pozitívne myšlienky a prejavy zareaguje zdravím a príjemnými pocitmi, na ničivé myšlienky odpovedá bolesťou a napätím. Choroby sú signály, ktoré telo vysiela, keď niečo nie je v poriadku. Musíme sa naučiť načúvať a porozumieť mu. Z akého dôvodu potrebujeme chorobu? V Biblii sa hovorí: ,,Choroba nedovoľuje ľuďom zhrešiť.“ A čo je to hriech? Hriech je správanie sa človeka, ktoré nie je v súlade s univerzálnymi zákonmi. Práve choroba donúti človeka zastaviť sa, obmedzí jeho inštinkty aj ľudské funkcie. Ochorenie, nešťastie, urážky a straty vytvárajú stres. Ak budeme naň správne reagovať, bude liekom aj liečbou. Ak budeme upadať do depresie a hľadať vinníkov, efekt bude opačný – stres bude zabíjať. Terajšia doba a dlhotrvajúce súčasné dianie okolo nás je živnou pôdou pre stres a ochorenia z neho vyplývajúce. Ako sme už spomenuli, psychika má výrazný vplyv na naše  zdravie. Dlhotrvajúci panický strach a stres môžu byť spúšťačom nielen rôznych psychických ochorení. Postupom času sa choroba môže prejaviť aj na telesnej  úrovni. Je veľmi ťažké zvládnuť rôzne, pre nás frustrujúce situácie, strach či svojich vnútorných ,,démonov“. Pomocnú ruku nájdeme v prípravkoch, ktoré nám ponúka Energy. Ich unikátne zloženie pôsobí na psychickej aj fyzickej úrovni. 

Ja osobne mám veľmi dobrú skúsenosť so Stimaralom. Jeho pomoc som nesmierne ocenila v čase, keď som musela riešiť svoju životnú situáciu. Podá nám pomocnú ruku pri vychádzaní z ,,pivnice“ a „nedovolí“ nám dlho zostať na dne, prispeje k upokojeniu našej rozhádzanej psychiky. No nielen to. Vďaka svojmu zloženiu dokáže podporiť a posilniť našu imunitu. Podvečer, po namáhavom dni, je vhodné siahnuť po Relaxine, či už na upokojenie alebo pre celkový pokoj a duševnú vyrovnanosť.  Príjemné éterické oleje svojou vôňou pohladia a posilnia dušu. Regalen nám pomôže „stráviť a tráviť“ svet, učí nás prijímať samých seba a slobodne vyjadrovať svoje pocity. Všetky prípravky Energy sú zostavené tak, aby pomáhali na psychickej aj fyzickej úrovni. Stačí si iba vybrať podľa svojich potrieb. 

Na záver by som rada spomenula myšlienku nemeckého básnika Johanna Wolfganga von Goetheho (1749 – 1832) o prírodnej liečbe: „Dôverujem prírode, môže si so mnou robiť, čo chce.“


Ing. MÁRIA VERBENÍKOVÁ