Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čriev. Zatiaľ je málo preskúmaná a klasická medicína nepozná jej pôvod. Liečba prebieha pomocou munosupresív – liekov potláčajúcich imunitu, alebo biologickej liečby vo forme injekcií či infúzií. Ako každá terapia, aj táto prináša so sebou mnoho vedľajších účinkov. A práve pri ich odstraňovaní zohráva Cytosan Inovum významnú úlohu. V praxi sa mi veľmi osvedčil ako podporný prostriedok.

 S Crohnovou chorobou mám skúsenosť u svojho dnes už trinásťročného syna. Pár týždňov po narodení u neho prepukol atopický ekzém, následne potravinová alergia a za tri roky mu diagnostikovali Crohnovu chorobu.  Klasické farmaká spravidla prinášajú do organizmu horúčosť (s výnimkou antibiotík, ktoré majú skôr chladnú povahu), horúčosť vysušuje tekutiny a spôsobuje zápchu.  Ak je Crohnova choroba vo veľmi vážnom stave, v akútnej fáze, lekárska pomoc je nevyhnutná. Poskytne čas na podporu alternatívnou liečbou v chronickej, pokojovej fáze. 

PSYCHICKÉ POZADIE
Ako každá choroba, aj tá Crohnova má svoj pôvod v našej mysli, v našom pochopení a vnímaní sveta okolo nás a jeho zákonitostí. Najmä emócie zlosti, potlačenej, obrátenej do seba sú v podtexte ťažkostí. Zlosť spôsobuje stagnáciu prúdenia energie. Keď sa skryto hneváme, niečo takzvane nestrávime, naše črevá to potom
musia rozložiť a spracovať. Energia najprv stagnuje (zápcha), potom sa potrebuje uvoľniť a pôsobí ako výbuch, ktorý sa prejaví hnačkou, hnisom, krvou. Celkovo emócia zlosti zaťažuje pečeň, spôsobí stagnáciu energie žlčníka a tieto orgány potom nemôžu správne pracovať. Vo svojom oslabenom stave nepodporia slezinu a pankreas. Pankreas potom zle dávkuje tráviace enzýmy a slezina nie je schopná premeniť potravu na energiu pre bunky tela. Preto sú pacienti s touto chorobou zle vyživení. Po skúsenostiach s tým, čo dokáže napáchať zlosť a zloba v našom tele, radím – skúsme sa pozerať na svet s empatiou. S pochopením, že je dokonalý vo svojej nedokonalej podobe. A s láskyplnou zhovievavosťou k človeku, ktorý sa ešte len učí všetko poznávať a rozumieť sebe, svetu naokolo a zákonitostiam stvorenia.


LENKA ČERVENÁ

 Odporúčané kategórie produktov na riešenie:

https://www.zdravie-shop.sk/kategoria/zdrava-strava/

https://www.zdravie-shop.sk/kategoria/detoxikacia-tela/

https://www.zdravie-shop.sk/kategoria/traviaca-sustava/