Čo nám telo hovorí prostredníctvom choroby diabetes

 Diabetes mellitus, ľudovo nazývaný cukrovka,

je ochorenie, pri ktorom je typické dlhodobé zvýšenie glukózy v krvi (hyperglykémia) s poruchou látkovej premeny cukrov, tukov a bielkovín. Rozlišujeme diabetes 1. typu a diabetes 2. typu.

 Diabetes 1. typu

je ochorenie, pri ktorom zanikli B-bunky tvoriace inzulín v pankrease. Často vzniká po prekonaní neadekvátne alebo nedostatočne vyliečenej infekcie. Ide o autoimunitné ochorenie, pretože telo si vytvára protilátky proti vlastným bunkám, ničí ich. Vzniká často už v detskom veku. Inzulín je nevyhnutný na zachovanie života, preto sa tento typ cukrovky prejaví výraznými príznakmi: veľkým smädom a častým močením, závratmi a spavosťou, plytkým a zrýchleným dýchaním. Súvisí to s rozvratom vnútorného prostredia. Najčastejšie sa vyskytuje u mladých ľudí. 

Diabetes 2. typu

sa objavuje oveľa častejšie. Vzniká v dospelosti, hoci u čoraz mladších ľudí. Jeho príznaky dlho nie sú výrazné, prejaví sa už s pridanými komplikáciami, najmä cievnymi alebo ako pridružená metabolická porucha. 

Ďalším typom cukrovky je tzv. tehotenská cukrovka, ktorá vzniká počas tehotenstva. Väčšinou sa vytratí po pôrode. Osobitým typom diabetes je LADA diabetes, latentný (skrytý) autoimunitný diabetes mellitus u dospelých. Charakterizuje ho postupný zánik B-buniek a potreba inzulínovej liečby v neskoršom období života.

Ktorých orgánov sa týka diabetes?

Pri nedostatku inzulínu alebo pri jeho nedostatočnom účinku nastáva porucha využitia cukru v bunke. Bunky začnú používať ako zdroj energie tuky, ktoré sa však nedajú dobre využiť. Vznikajú silné kyseliny, zvyšujúce kyslosť vnútorného prostredia. Organizmus sa tento stav snaží vyrovnávať a my to vnímame cez zápach dychu alebo potu. Pri nedostatočnom pôsobení inzulínu sa odbúravajú bielkoviny. V pečeni sa tým zvyšuje hladina glukózy v krvi. Vzniká paradox: pri cukrovke trpia bunky nedostatkom uprostred nadbytku. Z pohľadu čínskej medicíny vstupuje do tohto problému najmä slezina (pankreas), pečeň, ale aj obličky. Slezina s pankreasom sú priamo zodpovedné za správnu tvorbu inzulínu, za jeho vylučovanie podľa potrieb organizmu. Samozrejme, nie sú to jediné funkcie sleziny; prekvapujúce je, že práve slezina ovplyvňuje mnohé procesy v organizme. Síce nie za všetkými je jej aktivita, ale jej regulačná a kontrolná činnosť je dôležitá rovnako ako priame vykonávanie konkrétnej funkcie. Tie isté orgány sú zodpovedné za tzv. bunkovú imunitu, čo nám ukazuje priame prepojenie medzi imunitným systémom a metabolizmom

Pečeň, ktorá vstupuje do metabolizmu a pomáha aj so štiepením cukrov, súčasne kontroluje funkcie sleziny. Pečeň je považovaná za veľmi silný orgán, ktorý má neskutočnú schopnosť regenerácie, ale práve nadbytok cukru v strave ju dokáže veľmi oslabiť a rozbiť jej funkcie. 

Obličky majú filtračnú funkciu. Vylučujú všetko, čo im pečeň pošle na uvoľnenie z tela. Dodávajú základnú energiu všetkým spomínaným orgánom a priamo ovplyvňujú metabolizmus vody. Obličky sú zdrojom našej vitálnej energie a vždy, keď organizmus rieši akýkoľvek problém, musia siahnuť do svojej rezervy a zabezpečiť dostatok energie. Vtedy však nie sú schopné zabezpečiť všetky funkcie, resp. tkanivá, za ktoré sú zodpovedné. Preto je častým prejavom ich záťaže padanie vlasov, kazivosť zubov, zhoršenie sluchu, pohybového aparátu a obrovská únava. 

Odporúčané produkty pre riešenie diabetesu:

Vitamarin

Chanca piedra čaj