Vyšší príjem B3 v strave má priaznivý vplyv na kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia sú aj v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtí vo svete, preto musíme pracovať na prevencii, aby sme zostali zdraví. Už dlho je známe, že vitamín B3 znižuje hladinu lipidov v krvi, ak sa dopĺňa vo vysokých dávkach, ale čo príjem v strave? Nová štúdia ukazuje, že konzumácia väčšieho množstva potravín bohatých na vitamín B3 je prospešná pre krvné lipidy a metabolizmus tukov(1)

Súvislosť medzi krvnými lipidmi a kardiovaskulárnymi ochoreniami

Na pochopenie novej štúdie je nevyhnutné veľmi stručne diskutovať o úlohe krvných lipidov. Existuje o nich veľa protichodných a nesprávnych informácií a rôzne skratky, pomery, kategorizácie "dobré" a "zlé" ľudí len ďalej mätú.

Lipidy označujú rôzne vo vode nerozpustné látky na báze tukov, ako sú cholesterol a triglyceridy, ktoré kolujú v našej krvi. Keďže sú nerozpustné vo vode, prenášajú ich takzvané lipoproteíny: medzi ne patria HDL a LDL, známe ako dobrý a zlý cholesterol.

Tak ako v mnohých iných prípadoch, ani tu nie sú príliš zjednodušené kategórie dobrého a zlého cholesterolu relevantné, ale podrobná diskusia o rôznych krvných lipidoch a ich markeroch je komplexná téma a presahuje rámec tohto článku. Dôležité je poukázať na to, že nad určitou úrovňou sa životne dôležité látky môžu stať škodlivými; to je prípad vody, cukru a krvných lipidov.

HDL, známy ako dobrý cholesterol, situáciu trochu komplikuje,

pretože sa predpokladá, že jeho vyššia hladina je prospešná, hoci v skutočnosti ide o kontroverzné zistenie. Tak ako je problémom vysoká hladina glukózy v krvi, ktorá zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, sú problémom aj lipidy v krvi.

Ak je niektorá z týchto hodnôt výrazne mimo zdravého rozmedzia, nazýva sa to porucha metabolizmu tukov alebo porucha lipidov. Jej rozsah určuje mieru zvýšeného kardiovaskulárneho rizika.

Vitamín B3 vo vzťahu ku krvným lipidom

Ako sme už spomenuli v úvode nášho článku o vitamíne B3, pri jeho dopĺňaní v extrémne vysokých dávkach má priaznivý vplyv na hladinu krvných lipidov. Konkrétne mierne znižuje hladinu LDL cholesterolu a triglyceridov a zároveň výrazne zvyšuje hladinu HDL. Žiaľ, suplementácia vysokými dávkami niacínu (vitamínu B3) však nesplnila očakávania, pretože významne neznižuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení (2).

Tento kuriózny výsledok môže byť spôsobený tým, že pri konzumácii vysokých dávok vitamín B3 zhoršuje aj hladinu glukózy v krvi a citlivosť na inzulín, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre kardiovaskulárny systém.

Už dlho je známe, že suplementácia vitamínmi vo vysokých dávkach má často úplne iný účinok ako ich celoživotná konzumácia. Ako je to však s príjmom vitamínu B3 v strave? Je možné, že by toto oveľa nižšie množstvo mohlo zlepšiť hladinu lipidov v krvi?

Vplyv vitamínu B3 v strave na hladinu lipidov v krvi

Na túto otázku sa pokúsila odpovedať nová metaanalýza, v ktorej boli uverejnené súhrnné výsledky 3 pozorovacích štúdií. Celkovo sa u 211 567 účastníkov starších ako 40 rokov skúmal príjem vitamínu B3 a výskyt porúch metabolizmu lipidov.

Na stanovenie diagnózy DM bolo potrebné splniť aspoň 1 z nasledujúcich kritérií: (V rôznych krajinách sa často používajú rôzne merné jednotky, preto môže byť potrebný prepočet)

  • Celkový cholesterol: vyšší ako 200 mg/dl
  • LDL-C: vyšší ako 130 mg/dl
  • HDL-C: nižší ako 40 mg/dl
  • Triglyceridy: vyššie ako 150 mg/dl

Účastníci boli rozdelení do kategórií podľa obsahu vitamínu B3 v ich strave a následne sa skúmal výskyt porúch metabolizmu tukov v ich skupinách. Osoby s najvyšším príjmom vitamínu B3 v strave mali takmer o 30 % nižšie riziko ako osoby s najnižším príjmom.

Tento vzťah bol lineárny v 2 z 3 štúdií, čo znamená, že riziko sa postupne znižovalo so zvyšujúcim sa príjmom. Nie je presne jasné, akú ochranu to poskytuje pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale dyslipidémia a vysoké hladiny LDL a triglyceridov sú závažnými rizikovými faktormi.

Odporúčaný príjem vitamínu B3 je ľahko dosiahnuteľný, najmä ak jete mäso: len 15 dkg pokryje celkovú dennú potrebu, a keďže príliš veľa vitamínu B3 môže mať svoje nevýhody, oplatí sa byť opatrný pri jeho dopĺňaní.

Niet však pochýb o tom, že jeho nedostatok môže spôsobiť mnohé problémy, ako jasne ukazuje táto metaanalýza. Ak máte vysoké triglyceridy, mali by ste okrem zmeny životného štýlu a vyššieho príjmu vitamínu B3 začať konzumovať aj rybí olej.

 

Produkty s obsahom rybieho oleja nájdete na odkaze: https://www.zdravie-shop.sk/kategoria/omega-3-a-rybi-olej/