Genetické testovanie novej generácie. Ešte ste to neurobili?

gen-testovanie

 

Genetické testovanie je druh medicínskeho testu, ktorý identifikuje zmeny v chromozómoch, génoch alebo proteínoch. Výsledky genetického testu nám dajú informáciu o genetickom stave. Genetické testovanie je dobrovoľné a osobné. V súčasnosti sa používa viac ako 1 000 druhov genetických testov a vývoj rýchlo napreduje.

Genetické analýzy novej generácie

Na identifikáciu genetických variácií resp. zmien v genetickom kóde jednotlivca sa vo výskume a v zdravotníctve začínajú v posledných rokoch viac využívať 2 nové metódy – celé sekvenovanie exómu a celé sekvenovanie genómu. Obe metódy kladú veľké nároky na kvalitu a kapacitu technológií aj dátovej analýzy a sú známe aj ako sekvenovanie novej generácie (next generation sequencing). Sekvenovanie novej generácie umožnilo skrátiť proces sekvenovania ľudského genómu na niekoľko dní resp. týždňov.

Čo je sekvenovanie celého genómu?

Sekvenovanie celého genómu (whole genome sequencing - WGS) je proces stanovenia poradia všetkých nukleotidov v genetickom kóde jednotlivca a môže určiť variácie v ktorejkoľvek časti genómu naraz. WGS sa začal vo významnej miere využívať až po roku 2014 čiže ide o jeden z najmodernejších nástrojov genetickej vedy.

Genetická analýza pomôže identifikovať genetické variácie resp. zmeny v genetickom kóde v akomkoľvek veku čím je možné robiť efektívne rozhodnutia či už v oblasti prevencie alebo precíznej zdravotnej starostlivosti.

V genetických testoch DNA4fit sa zameriavame na viac ako 60 rozborov konkrétnych oblastí a viac ako 150 génov zodpovedných za tieto oblasti.

 

 

Zdroj:

https://www.dna4fit.com/sk/magazin-dna4fit