Analýza DNA podložená svetovou kvalitou

Čo je genetická analýza

Genetické testovanie je druh medicínskeho testu, ktorý pomôže identifikovať genetické variácie resp. zmeny v genetickom kóde v akomkoľvek veku čím je možné robiť efektívne rozhodnutia či už v oblasti zdravotnej prevencie a/alebo precíznej zdravotnej starostlivosti.

 

Dekódovanie 100% vašej DNA znamená viac analýz, najprecíznejšiu interpretáciu vášho genómu a ešte viac vedomostí, ako napreduje veda a výskum . Sekvenovaním celého genómu sa otestujete raz a prospievate svojmu životu navždy.

 

Trvalo to skoro 70 rokov

V roku 1953 Francis Crick a James Watson objavili ikonickú dvojitú helickú štruktúru DNA. Znamenalo to obrovský skok vo vedách o živote a o necelých 70 rokov neskôr umožnilo rozlúštiť našu DNA s projektom Human Genome, prvým úplným sekvenovaním ľudského genómu. Spoločnosť Celera Corporation a medzinárodné konzorcium International Human Genome Sequencing Consortium ešte v roku 2001 zverejnili prvú pracovnú verziu stále ešte neúplnej sekvencie ľudského genómu. O ďalších 20 rokov neskôr Medzinárodné konzorcium Telomere-to-Telomere (T2T) toto sekvenovanie dokončilo a konečne v máji 2021 skompletizovalo chýbajúcich 8 percent ľudského genómu. Je to monumentálny úspech a odborníci budú určite sledovať ďalší vývoj s nadšením.

 

DNA nám postupne odhaľuje všetky svoje tajomstvá a každý deň sa objavujú nové objavy. Zatiaľ čo prvé sekvenovanie ľudského genómu stálo viac ako 3 miliardy dolárov, dnes to môžeme urobiť za zlomok tejto ceny.

Jazyk génov

Genóm predstavuje celý genetický materiál živých organizmov. Ako zistili Crick a Watson, DNA je molekula vzhľadom ako rebrík pozostávajúca z dvoch hlavných reťazcov, skrútená okolo seba a spojená pármi organických báz (nukleotidov). V DNA sú štyri z nich a vytvárajú páry: adenín (A), tymín (T), cytozín (C) a guanín (G). Ľudský genóm by mal mať 3.055 miliardy týchto základných párov, usporiadaných do 23 párov chromozómov, z ktorých každý obsahuje stovky až tisíce génov. Vedci odhadujú, že naše bunky obsahujú približne 20 000 génov kódujúcich proteíny. Jedným z veľkých prekvapení predchádzajúcich výskumov ľudského genómu je to, ako málo našej DNA v skutočnosti kóduje proteíny - len 1 percento. Sekvenovanie genómu je proces určovania poradia nukleotidov vo vašej DNA. Táto sekvencia je jedinečná pre každého jednotlivca, nesie pokyny pre náš vývoj a fungovanie. Predstavuje plán pre naše telo.

 

Čo robí z genetickej analýzy svetovú

Metóda sekvenovania DNA

Keď vám spoločnosti ponúkajú genetické testovanie, je dôležité vedieť, akú metódu používajú na analýzu vašej DNA, pretože každá z nich má svoje špecifiká a obmedzenia.

Cielený prístup je zaužívaná metódy analýzy DNA, používa ho väčšina lokálnych poskytovateľov testov DNA na trhu a analyzuje len zlomok vášho genómu - menej ako 1%. Zameriava sa na panel génov, o ktorých sa ukázalo, že majú silnú súvislosť s vlastnosťami životného štýlu. Cielený prístup produkuje menej údajov, čo sa ľahšie interpretuje, ale má obmedzený rozsah testovania.

Metóda sekvenovania celého genómu (whole genome sequencing / WGS) sa začala vo významnej miere využívať až po roku 2014 čiže ide o jeden z najmodernejších nástrojov genetickej vedy, je precíznejšia a pokročilejšia ako iné metódy.

Namiesto obvyklého cieleného prístupu – pri pohľade len na vybrané časti vašej DNA – metóda WGS mapuje 100% vášho genómu. Mapovanie celého genómu, približne 3 miliárd párov DNA, umožňuje odhaliť a analyzovať oveľa vyšší počet relevantných genetických variantov a poskytnúť najdôkladnejšiu interpretáciu ľudskej DNA. Bez ohľadu na to, kde vo vašom genóme vedci objavia niečo cenné, už to máte zmapované. Jediná vec, ktorá zostáva, je interpretovať ju a môžete využiť novo nadobudnuté vedomosti vo svoj prospech!

Ak cielený prístup otvoril dvere do nášho genetického kódu, celé sekvenovanie genómu ich dokorán otvorilo. Test WGS je tiež dlhodobou investíciou; Jeho hodnota bude v budúcnosti rásť.

Okrem samotnej metódy sekvenovania DNA je ešte niekoľko ďalších parametrov, ktoré by ste pri výbere spoločnosti na genetické testovanie mali zobrať do úvahy.

Kvalita laboratórií a testovacích panelov – pre testovanie metódou WGS sú potrebné najmodernejšie európske laboratóriá, špičková testovacia technológia a testovacie panely vyvinuté v spolupráci s medzinárodnými oddeleniami výskumu a vývoja,

Bezpečnosť a kvalita - najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a ochrany dát ako napríklad ISO 27001,

Jednoduchosť testu - najmä v dnešnej dobe je neinvazívny test z pohodlia domova na základe odberu slín s minimálnou logistikou tým správnym riešením,

Interpretácia výsledkov a odporúčania - napriek tomu, že ide o medicínske testy je pre zákazníka dôležitá zrozumiteľná interpretácia výsledkov a odporúčaní, bez nevyhnutnej nutnosti konzultácií,

Svetové klinické štúdie - testovanie markerov/génov len s vedecky dokázaným vplyvom na konkrétne oblasti tela a zdravia, pre ktoré existuje dostatok spoľahlivých dôkazov a kvalitného vedeckého výskumu,

Dôveryhodnosť - publikovanie recenzovaných štúdií v najlepších vedeckých a lekárskych časopisoch.

 

Prečo je DNA4FIT svetová

Sme presvedčení, že testy DNA musia klásť na prvé miesto kvalitu a spoľahlivosť. Sekvenovanie celého genómu (WGS), ktoré používame v DNA4FIT je proces identifikácie najvyššieho možného počtu relevantných genetických variantov v genetickom kóde jednotlivca naraz.

Naše analýzy sú vykonávané v najmodernejších certifikovaných európskych laboratóriách vo Veľkej Británii, Švédsku a Chorvátsku, pod dohľadom špičkových odborníkov na medicínu, genetiku, biotechnológiu, nutrigenomiku, biochémiu a informatiku, podľa najvyšších svetových štandardov kvality a bezpečnosti (ISO 27001).

Gény, ktoré analyzujeme, majú vedecky dokázaný vplyv na Vaše telo a sú podložené dostatočne spoľahlivými dôkazmi a kvalitným vedeckým výskumom. To znamená, že všetky naše testy DNA sú založené na svetových klinických štúdiách.

Recenzované štúdie sú publikované v špičkových vedeckých a lekárskych časopisoch, ako sú The Lancet, Nature, Science, JAMA a ďalších, čo dáva našim testom nesporný dôkaz dôveryhodnosti. Vedecké zdroje vždy uvádzame v záverečnej časti vo výsledkoch analýzy DNA.

Súčasťou analýzy DNA je aj osobný stravovací program podľa výsledkov DNA. Interpretácia výsledkov, pokyny na pochopenie individuálne analýzy DNA a odporúčania sú zrozumiteľné pre viac ako 95% našich zákazníkov a nevyžadujú ďalšie konzultácie. Napriek tomu máme k dispozícii výber odborníkov a konzultantov z rôznych oblastí medicíny, zdravotnej starostlivosti a výživy. Viac ako 75% našich zákazníkov zmení na základe výsledkov analýzy DNA svoju životosprávu výrazným spôsobom a tým urobia prvý krok k prevzatiu zodpovednosti za svoje zdravie ako aj prvý krok na ceste k osobnej precíznej zdravotnej starostlivosti.

 

Pokročilá metóda, jednoduchý odber vzoriek

Veda za domácim testom DNA WGS môže byť komplikovaná, ale vaša časť procesu je jednoduchá. Na analýzu celého genómu potrebujeme len vzorku slín. Keď si objednáte náš test DNA , dostanete súpravu na odber slín s podrobnými pokynmi na odber vzorky DNA. Potom zostáva jediná vec, aby ste odoslali vzorku a čakali na výsledky!

Použité zdroje:

www.dna4fit.com/sk/magazin-dna4fit

The complete sequence of a human genome (biorxiv.org) 2021